Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

BIP Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach - Kontakt

Kontakt

Zarząd Transportu Metropolitalnego
ul. Barbary 21A, 40-053 Katowice


Bezpłatny numer 800 16 30 30;
Numery płatne* (32) 74 38 400, (32) 74 38 446, (42) 291 04 05;
* opłaty wg taryfy operatora
Fax: (32) 25 19 745

Ważniejsze stanowiska, telefony

Stanowisko Imię i nazwisko Telefon
Dyrektor Małgorzata Gutowska 32 74 38 401
Zastępca Dyrektora I ds. Obszaru Południowego – Tychy Andrzej Ochman 32 74 38 501
Z-ca Dyr. ds. Rozwoju Grzegorz Dydkowski 32 74 38 501
Z-ca Dyr. ds. Przewozów Aleksander Sobota 32 74 38 411
Zastępca Dyrektora ds. Administracji Krzysztof Dzierwa 32 74 38 551
Inspektor Ochrony Danych Tomasz Haska 32 74 38 457
Główny Księgowy Bartłomiej Gocek 32 74 38 549
Kancelaria Biura   32 74 38 437
Naczelnik Wydziału Prasowego Anna Koteras 32 74 38 403
Rzecznik Prasowy Michał Wawrzaszek 32 74 38 414
Kierownik Referatu Prawnego Tomasz Olszewski 32 74 38 405
Naczelnik Wydziału Kontroli Biletów Janusz Tyran 32 74 38 520
Wydział Organizacyjny i Spraw Pracowniczych Aleksandra Schwarz 32 74 38 458
Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Obszar Południowy TYCHY Małgorzata Wilk (32)74 38 427
Kierownik Działu Organizacyjnego i Spraw Pracowniczych Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Gabriela Kurowska (32) 285 28 85,
(32) 384-65-83,
Naczelnik Wydziału Zarządzania Jakością Usług Przewozowych Łukasz Słania 32 74 38 417
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych Grzegorz Włoczyk 32 74 38 417
Dział Zarządzania Jakością Usług Przewozowych Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY   (32) 285 28 85,
(32) 384-65-83
Naczelnik Wydziału Organizacji Przewozów p. o. Krzysztof Drewniok 32 74 38 413
Naczelnik Wydziału Planowania Systemu Komunikacyjnego Krzysztof Drewniok 32 74 38 413
Kierownik Referatu Kontroli Usług Przewozowych Rafał Zając 32 74 38 441
Kierownik Referatu Budżetowania i Weryfikacji Usług Przewozowych Adam Sujkowski 32 74 38 425
Naczelnik Wydziału Analiz Ekonomicznych oraz Strategii Krzysztof Moruś 32 74 38 529
Referat Badań i Rozwoju   32 74 38 521
Naczelnik Wydziału Sprzedaży Ewa Peist 32 74 38 536
Kierownik Działu Sprzedaży Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Anna Łączkowska (32) 384-65-83
Kierownik Referatu Kontroli Biletów Tomasz Musioł 32 74 38 590
Naczelnik Wydziału Windykacji Tomasz Żyła 32 74 38 507
Kierownik Działu Windykacji Obszar Północny TARNOWSKIE GÓRY Agnieszka Staroń (32) 285 28 85,
(32) 384-65-83
Kierownik Referatu Obsługi Automatów Biletowych Andrzej Piestrzyński 32 74 38 532
Naczelnik Wydziału Księgowo-Finansowego Klaudia Kura 32 74 38 566
Kierownik Referatu ds. Administracji Ewa Karwat 32 74 38 465
Kierownik Referatu Punktów Obsługi Pasażera Marek Staroń 32 74 38 531
Kierownik Referatu ds. Elektronicznych Płatniczych Systemów Kartowych Ireneusz Sobański 32 74 38 487
Kierownik Referatu Infrastruktury Mobilnej i Aplikacji Przewozowych Jerzy Orenowicz 32 74 38 559
Z-ca Naczelnika Wydziału Śląskiej Karty Usług Publicznych Daniel Mitros 32 74 38 485