Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

BIP Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach - Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ NIEUDOSTĘPNIONEJ W BIP

Informacja publiczna, która nie została umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na zasadach i w trybie przewidzianym przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 ze zm.).

 

MIEJSCE I SPOSÓB SKŁADANIA DOKUMENTÓW:

  • za pośrednictwem operatora pocztowego:

Zarząd transportu Metropolitalnego

Ul. Barbary 21 A

40-053 Katowice

  • drogą mailową na adres: kancelaria@metropoliaztm.pl
  • na adres elektronicznej skrzynki podawczej na EPUAP 

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Instrukcja udostępniania informacji publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego