Biuletyn Informacji Publicznej Zarządu Transportu Metropolitalnego w Katowicach

BIP Zarząd Transportu Metropolitalnego w Katowicach - Kontrole Wewnętrzne

Kontrole Wewnętrzne

  • Plan audytu na rok 2019

    PLAN AUDYTU NA ROK 2019 

    Plan audytu obejmuje wszystkie czynności związane z realizacją zadań audytu wewnętrznego oraz ocenę funkcjonowania kontroli zarządczej w Zarządzie Transportu Metropolitalnego w Katowicach, który wykonuje zadania organizacji transportu publicznego w ramach i na zlecenie Gómośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. 

    Więcej